*diag - obsah bloku diagnóza

Informace o jedné diagnóze.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

-5

 

kód diagnózy

[Mkn10_5] #

 

pokyny:

viz 01

poznámky:

číselník MKN10 je součástí DS - jeho obsah v DS aktualizuje ÚZIS

 

poradi

a

-2

1

pořadí diagnózy

 

 

pokyny:

1. je atributem elementu diag

(není-li dostupné, dát = 1)

2. v pořadí první je hlavní dg.

3. viz 01

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:

 

01 - pokyny společné pro kód diagnózy, poradi:

Element diag má atribut poradi  s hodnotami 1-99,

Symbolika zápisu: 1 = hlavní diagnóza,  2 = první ostatní ….

 

U diagnózy  se uvádí údaj z aktuálního číselníku Mkn10_5 , za kontrolu ručí odesilatel.

 

Pokud je sdělována jen jedna diagnóza, má pořadí = 1.

Bude-li sděleno více diagnóz s pořadím = 1, nebude možné rozlišit pořadí (která je hlavní), ale vše bude zpracováno.

 

Poznámka:

Číselník MKN10 je také součástí DASTA - aktualizaci v DASTA zajišťuje ÚZIS.