*pdhpn – potvrzení doručení souboru (ČSSZ)

Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel.

 

Upozornění:

Datový blok je v gesci ČSSZ.

 

 

{distribuováno od verze 3.15.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

stav

a

1

1

indikace bezchybného přijetí souboru

“A,N"

viz seznam hodnot

 

 

chyba_pd

e

 

*

specifikace chyby

 

pokyny:

určení a lokalizace chyby v souboru

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

stav

seznam hodnot:

A = soubor přijat bez chyby

N = soubor přijat, ale je chybný (syntaktická nebo sémantická chyba); výčet chyb může být uveden v elementu chyba_pd