*idl – identifikace lékaře

 

 

{distribuováno od verze 3.15.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

idlp

 

e

 

+

položka identifikace

text

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]