Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace kreatininu dle rovnice Lund

 

Dialog pro výpočet odhadu glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace kreatininu podle rovnice Lund.

 

Po zadání jednotlivých vstupních hodnot se v poli "Výsledek výpočtu" ihned zobrazuje vypočtená hodnota, odpovídající zadaným vstupním hodnotám. Tlačítko  u pole "Výsledek výpočtu" zobrazí text o možnostech určování GFR, text k rovnicím Lund-Malmö, Lund, CKD-EPI, Mayo Clinic, MDRD a Counahan-Barratt a seznam literatury. Tlačítkem "Návrat" ukončíte práci s dialogem.