Změny v číselníku MKN-10 platné od roku 2012

 

Přidané kódy

 

Kód

Název

B98

Jiné určené infekční agens jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol

B980

Helicobabacter pylori (H.pylori) jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol

B981

Vibrio vulnificus jsko příčina nemocí zařazených do jiných kapitol

C799

Sekundární ZN, neurčené lokalizace

C800

Zhoubný novotvar, primární lokalizace neznámá, uvedeno

C809

Zhoubný novotvar, neurčený

C814

Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty

C823

Folikulární lymfom grade IIIa

C824

Folikulární lymfom grade IIIb

C825

Difuzní centrofolikulární lymfom

C826

Kožní centrofolikulární lymfom

C846

Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní

C847

Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní

C848

Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný

C849

Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný

C852

B-buněčný lymfom z velkých buněk medistinální (thymu)

C86

Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy

C860

Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ

C861

T-buněčný lymfom jater a sleziny

C862

T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)

C863

Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu

C864

Blastický NK-buněčný lymfom

C865

Angioimunoblastický T-buněčný lymfom

C866

Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní

C884

Mimouzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny v lymfatické tkáni spojené se sliznicí [MALT-lymfom]

C903

Solitární plazmocytom

C916

Prolymfocytární leukemie z T-buněk

C918

Leukémie ze zralých B-buněk Burkittova typu

C926

Akutní myeloidní leukémie s chromozomální abnormalitou 11q23

C928

Akutní myeloidní leukémie s dysplázií ve více řadách

C933

Juvenilní myelomonocytická leukemie

C946

Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom, NJ

C964

Sarkom z dendritických buněk

C965

Multifokální a jednosystémová histiocytóza z Langerhansových buněk [Hand-Schüller-Christianova nemoc]

C966

Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk

C968

Histiocytický sarkom

D465

Refrakterní anémie s dysplázií ve více řadách

D466

Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)

D474

Osteomyelofibroza

D475

Chronická eosinofilní leukémie

D893

Syndrom imunitní obnovy

E883

Syndrom nádorové lýzy

G14

Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně

I725

Aneurysma a disekce jiných přívodných mozkových tepen

J123

Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem

J211

Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem

K123

Zánět ústní sliznice (ulcerativní, s vředy)

K352

Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou

K353

Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou

K358

Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná

N181

Chronické onemocnění ledvin, stadium 1

N182

Chronické onemocnění ledvin, stadium 2

N183

Chronické onemocnění ledvin, stadium 3

N184

Chronické onemocnění ledvin, stadium 4

N185

Chronické onemocnění ledvin, stadium 5

N423

Dysplazie prostaty

O142

HELLP syndrom

O432

Chorobně adherující placenta

O960

Smrt (matky) z přímých porodnických příčin

O961

Smrt (matky) z něpřímých porodnických příčin

O969

Smrt (matky) z neurčených porodnických příčin

O970

Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin

O971

Smrt (matky) z následků něpřímých porodnických příčin

O979

Smrt (matky) z následků neurčených porodnických příčin

O987

Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

R572

Septický šok

X340

Oběť kataklyzmatických pohybů země způsobených zemětřesením

X341

Oběť tsunami

X348

Oběť dalších určených  následků zemětřesení

X349

Oběť neurčených následků zemětřesení

 

Kódy, u kterých došlo ke změně názvu

 

Kód

Název

A021

Salmonelová sepse

A03

Shigelóza

A030

Shigelóza‚ původce: Shigella dysenteriae

A031

Shigelóza‚ původce: Shigella flexneri

A032

Shigelóza‚ původce: Shigella boydii

A033

Shigelóza‚ původce: Shigella sonnei

A038

Shigelóza jiná

A039

Shigelóza NS

A227

Antraxová sepse

A23

Brucelóza – vlnivá horečka

A267

Erysipelotrixová sepse

A327

Listeriová sepse

A392

Akutní meningokoková sepse

A393

Chronická meningokoková sepse

A394

Meningokoková sepse NS

A40

Streptokoková sepse

A400

Sepse, způsobená Streptokoky skupiny A

A401

Sepse, způsobená Streptokoky, skupiny B

A402

Sepse způsobená Streptokoky, skupiny D

A403

Sepse, původce: Streptococcus pneumoniae

A408

Jiná streptokoková sepse

A409

Streptokoková sepse NS

A41

Jiná sepse

A410

Sepse, původce: Staphylococcus aureus

A411

Sepse, způsobená jinými určenými stafylokoky

A412

Sepse, způsobená neurčeným stafylokokem

A413

Sepse, původce: Haemophilus influenzae

A414

Sepse, způsobená anaeroby

A415

Sepse, způsobená jinými gramnegativními organismy

A418

Jiné určené sepse

A419

Sepse NS

A427

Aktinomykotická sepse

A481

Legionářská nemoc

A482

Nepneumonická legionářská nemoc [pontiacká horečka]

B377

Kandidová sepse

B96

Jiná určené bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol

C79

Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací

C81

Hodgkinův lymfom

C810

Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů

C811

Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický

C812

Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou

C813

Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)

C817

Jiný klasický Hodgkinův lymfom

C819

Hodgkinův lymfom, NS

C82

Folikulární  lymfom

C820

Folikulární lymfom grade I

C821

Folikulární lymfom grade II

C822

Folikulární lymfom grade III‚ nespecifikovaný

C827

Jiné typy folikulárního lymfomu

C829

Folikulární lymfom NS

C83

Non-folikulární lymfom

C830

B-buněčný lymfom z malých buněk

C831

Lymfom z plášťové zóny

C833

B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní

C835

Lymfoblastický difuzní lymfom

C837

Burkittův lymfom

C838

Jiný non-folikulární lymfom

C839

Non-folikulární (difuzní) lymfom NS

C84

Lymfom ze zralých T/NK buněk

C844

T-buněčný lymfom, periferní, NJ

C845

Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk

C859

Non-Hodgkinův lymfom NS

C88

Maligní imunoproliferativní nemoci

C882

Onemocnění jiných těžkých řetězců

C902

Extramedulární plazmocytom

C910

Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]

C911

Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk

C913

Prolymfocytární leukemie z B-buněk

C915

Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)

C920

Akutní myeloblastická leukemie (AML)

C921

Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní

C922

Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní

C924

Akutní promyelocytická leukemie (PML)

C930

Akutní monoblastická/monocytická leukemie

C931

Chronická myelomonocytická leukemie

C940

Akutní erytroidní leukémie

C944

Akutní panmyelóza s myelofibrozou

C960

Multifokální a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buněk [nemoc Letterer-Siweho]

D460

Refrakterní anémie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno

D461

Refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty

D472

Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)

D76

Jiné určené nemoci spojené s lymforetikulární a retikulohistiocytární tkání

H54

Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární)

I720

Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)

I721

Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny

I722

Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny

I723

Aneuryzma a disekce pánevní tepny

I724

Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny

I728

Aneuryzma a disekce jiných určených tepen

I729

Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace

I870

Posttrombotický syndrom

N18

Chronické onemocnění ledvin

N189

Chronické onemocnění ledvin NS

O471

Falešná porodní činnost ve 37. dokončeném týdnu těhotenství a později

O692

Porod komplikovaný zauzlením pupečníku, s kompresí

P75

Mekoniový ileus při cystické fibroze

S460

Poranění svalů a šlachy manžety rotátorů ramene

 

Zrušené kódy - převodník zrušených "starých" kódů na nové

 

Kód

Název

zrušený

nový

C832

(Difuzní), smíšené malé a velké buňky

C832

C859

C834

(Difuzní), imunoblastický

C834

C833

C836

(Difuzní), nediferencovaný

C836

C839

C842

T-zonální lymfom

C842

C844

C843

Lymfoepiteloidní lymfom

C843

C844

C850

Lymfosarkom

C850

C859

C881

Onemocnění těžkého řetězce alfa

C881

C883

C912

Subakutní lymfocytární leukemie

C912

C919

C932

Subakutní monocytická leukemie

C932

C939

C941

Chronická erytremie

C941

D45

C945

Akutní myelofibróza

C945

C944

C952

Subakutní leukemie neurčeného buněčného typu

C952

C959

C961

Zhoubná histiocytóza

C961

C968

C963

Pravý histiocytický lymfom

C963

C968

D463

Refrakterní anemie s přebytkem blastů s transformacemi

D463

C920

D752

Esenciální trombocytóza

D752

D473

D760

Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam

D760

C966

K350

Akutní apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice

K350

K352

K351

Akutní apendicitida s abscesem pobřišnice

K351

K353

K359

Akutní apendicitida NS

K359

K358

N180

Konečné stadium ledvinného onemocnění

N180

N185

N188

Jiné chronické selhání ledvin

N188

N189

X340

Oběť zemětřesení; domov

X340

X349

X341

Oběť zemětřesení; obytné instituce

X341

X349

X342

Oběť zemětřesení; školy, úřady..

X342

X349

X343

Oběť zemětřesení; sportoviště

X343

X349

X344

Oběť zemětřesení; ulice a silnice

X344

X349

X345

Oběť zemětřesení; obchody a služby

X345

X349

X346

Oběť zemětřesení; průmysl. objekty

X346

X349

X347

Oběť zemětřesení; zemědělství

X347

X349

X348

Oběť zemětřesení; j.urč.místo

X348

X349

X349

Oběť zemětřesení; NS místo

X349

X349