Vytvoření uživatelské tiskové šablony

 

 

Vzhled tiskových sestav v SLP je dán tiskovými šablonami. Ty jsou uloženy v adresáři SEST programu SLP. V SLP se standardně používají tyto šablony:

 

tisk "na výšku"

tisk "na šířku"

dokumenty - standardní hlavička

tvzhl97.dot

stvzhl97.dot

dokumenty - redukovaná hlavička

mvzhl97.dot

mstvzhl97.dot

repetitoria

rvzhl97.dot

srvzhl97.dot

 

Poznámka:

Vzhled tiskové sestavy ovlivňuje též nastavení parametrů tisku, které lze nalézt pod tlačítkem "Typ 1/2" v definici dokumentu.

 

Pokud chcete změnit tiskový tvar vašich dokumentů, je nutné vytvořit si vlastní tiskovou šablonu a následně v SLP nastavit, za jakých podmínek se má šablona používat.

 

Uživatelské šablony jsou soubory typu DOT v adresáři SEST programu SLP. Název uživatelských šablon začíná znakem "u".

 

Pro tvorbu vlastní tiskové šablony lze zvolit tento postup:

1. zkopírujte si např. šablonu tvzhl97.dot na u_uno.dot

2. otevřete šablonu u_uno.dot ve Wordu a projděte si, jak je šablona vytvořena - projděte si záhlaví, zápatí a záložky, které jsou v šabloně použité (pomocí záložek se do tiskové sestavy importují údaje o dokumentu), porovnejte pozici záložek s výtiskem nějakého dokumentu SLP, aby bylo jasné, co se importu pomocí jaké záložky (jiné, než v šabloně tvzhl97.dot použité záložky, nelze použít)

3. upravte šablonu u_uno.dot tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na tiskovou sestavu dokumentu. Tento krok je poměrně náročný a vyžaduje asi vytváření záložních stavů, aby bylo možné se v případě nějakého problému o krok vrátit.

4. nastavte v SLP kdy a jak se má nová tisková sestava používat. K tomu slouží v SLP volba "Nastavení tiskových šablon ..." v menu "Dokumenty a texty". Přečtete si Help k obrazovce, kde je vysvětleno, jak se tiskové šablony nastavují a používají.

 

Poznámka:

Krok 4 je asi třeba udělat ihned po zahájení kroku 3, aby bylo možné kontrolovat, zda změny provedené v šabloně u_uno.dot přinášejí očekávané výsledky (ladění šablony).

 

Vytváření vlastní šablony je poměrně náročná činnost. Pokud by se vám to nedařilo, lze se dohodnout, že vám šablonu (šablony) vytvoříme. Ozvěte se na mail mailto:straka@sekk.cz.

 

 

Záložky, které jsou použité v tiskových šablonách

 záložka

obsahuje

adresa

adresa laboratoře (firmy) na titulní list dokumentů - z počátečního nastavení

anotace

abstrakt dokumentu (jen čistý text)

cislo

číslo dokumentu (zál. Definice)

dneska

dnešní datum (datum tisku v rámečku vpravo nahoře na tit. stránce)

exemplar

číslo vytisknutého exempláře při aktuálním tisku - offset je uživatelsky nastavitelný, číslo exemplář se tiskne volitelně

interval

slovní vyjádření intervalu revizí

kod

kód dokumentu (zál. Definice)

kontrola

plné jméno autora, který dokument kontroloval

nazev

název dokumentu (zál. Definice)

platido

odkdy dokument platí (stav dokumentu)

platiod

dokdy dokument platí (stav dokumentu)

prilohy

seznam příloh v dokumentu - tiskne se až za dokumentem v doplňku, je nastavitelné

ram

rám nahoře na levé straně stránky, do něj se umísťuje logo nebo text o informativní kopii, případně označení laboratoře - pro redukovanou hlavičku

rozdel

kompletní obsah rozdělovníku v předdefinovaném tvaru - lze

schvalden

datum schválení dokumentu

schvalil

plné jméno autora, který dokument schválil

skupina

skupina, do které dokument patří - plný název

typ12

typ 1/2 dokumentu - plný název

verze

verze dokumentu (zál. Definice)

veta

varovná věta o autorských právech (poč. nastavení)

zpracden

datum kontroly dokumentu

zpracoval

plné jméno autora, který za dokument odpovídá