Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace cystatinu C podle rovnice CKD-EPI 2012 (cystatin, věk, pohlaví)

 

 

Dialog pro výpočet odhadu glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace cystatinu C podle aktualizované rovnice z roku 2012.

 

Po zadání jednotlivých vstupních hodnot se v poli "Výsledek výpočtu" ihned zobrazuje vypočtená hodnota, odpovídající zadaným vstupním hodnotám. Tlačítko  u pole "Výsledek výpočtu" zobrazí komentář k výpočtu odhadu glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace cystatinu C (2012). Tlačítkem "Návrat" ukončíte práci s dialogem.