Vzorové texty

 

Technický popis

 

 

Vzorové texty jsou určeny pro zrychlení práce se SLP. Pro vybraná textová pole v některých agendách si můžete vytvořit seznam vzorových textů, které se opakují. Při založení nového záznamu v agendě pak nemusíte pro vybrané pole text vyplňovat "ručně". Stisknete tlačítko s názvem pole a vyberete si předpřipravený vzorový text. Vybraný vzorový text se přenese do příslušného pole (nahradí dosavadní obsah pole). Text přenesený do pole můžete dále editovat. Můžete též pomocí klipových operací ze vzorového textu vybrat část a tu následně nakopírovat do pole.