*nkr:nkrchlop - národní kardiochirurgický registr - výkony na chlopni

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

patol_nativni

e

 

*

Patologie nativní chlopně dle číselníku PatologieNativniChlopne

[PatologieNativniChlopne] #

 

 

patologie

a

-2

?

Hemodynamická patologie dle číselníku HemodynamickaPatologie (povinné pro uzavřený záznam)

[HemodynamickaPatologie] #

 

 

nativni

a

-2

?

Patologie nativní chlopně dle číselníku PatologieNativniChlopne (povinné pro uzavřený záznam)

[PatologieNativniChlopne] #

 

 

explantace

a

-2

?

Explantace dle číselníku Explantace

[Explantace] #

 

 

duvod_op

a

-2

?

Hlavní důvod pro reoperaci dle číselníku HlavniDuvodProReoperaci (povinné pro uzavřený záznam)

[HlavniDuvodProReoperaci] #

 

 

operace

a

-2

?

Typ operace dle číselníku TypOperaceChlopen (povinné pro uzavřený záznam)

[TypOperaceChlopen] #

 

 

nahrada

a

-2

?

Typ náhrady dle číselníku TypNahrady (povinné pro uzavřený záznam)

[TypNahrady] #

 

 

velikost

a

-2

?

Velikost použité chlopně či prstence

celé číslo od 15 do 42

 

 

implantat

a

-15

?

Kód implantátu dle číselníku KodImplantatu

[KodImplantatu] #

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nkr: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nkr: označuje národní kardiochirurgický registr