*nkr:nkrppac - národní kardiochirurgický registr - pacient

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

rc

a

-10

1

Rodné číslo

číselný řetězec

 

 

vyska

a

-3

?

Výška (povinné pro uzavřený záznam)

celé číslo od 1 do 300

 

 

hmotnost

a

-3

?

Hmotnost (povinné pro uzavřený záznam)

celé číslo od 1 do 600

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nkr: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nkr: označuje národní kardiochirurgický registr