*nrar:nrar - záznam cyklu AR

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod_vykonu_zp

e

 

*

Kód výkonu dle číselníku CisloVykonu

 

 

 

zdroj_cyklu

e

 

*

Zdroj cyklu

 

 

 

cy_vnitrni_cislo_zz

a

-8

1

Vnitřní číslo cyklu zdrav zařízení

celé číslo

 

 

cy_kontrolni_koncovka

a

-4

1

Kontrolní koncovka cyklu

znakový řetězec

 

 

cy_poznamka

a

-255

?

Poznámka k záznamu cyklu

znakový řetězec

 

 

zena_rodne_cislo

a

-10

1

Identifikace ženy - Rodné číslo

číselný řetězec

 

 

zena_datum_narozeni

a

10

?

Identifikace ženy - Datum narození

formát D

 

 

zena_datum_narozeni_rok

a

4

?

Identifikace ženy - Rok narození

celé číslo

 

Nové od 4.13.03

zena_stat_obc

a

-3

1

Identifikace ženy - Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2

[Zeme] #

 

 

zena_bydl_stat

a

-3

1

Identifikace ženy - Stát současného pobytu ženy dle číselníku Zeme, kód a2

[Zeme] #

 

 

zena_duvod_vek

a

-50

?

Důvod překročení věkové hranice (vyplňuje se pokud věk je méně než 18 nebo více než 50 let)

znakový řetězec

 

 

zena_byla_jiz_teh

a

1

?

Byla již těhotná (ano / ne) (povinné pokud cíl cyklu není ED)

0, 1

 

 

zena_indik_hlavni

a

-5

?

Indikace ženy - hlavní dle číselníku IndikaceZeny (povinné pokud cíl cyklu není ED)

[IndikaceZeny] #

 

 

zena_indik_jina_poznamka

a

-255

?

Poznámka k dg. ženy

znakový řetězec

 

 

zena_indik_vedlej

a

-5

?

Indikace ženy - vedlejší dle číselníku IndikaceZeny

[IndikaceZeny] #

 

 

muz_indik

a

-5

?

Indikace muže dle číselníku IndikaceMuze (povinné pokud cíl cyklu není ED)

[IndikaceMuze] #

 

 

akt_lec_neplod

a

1

?

Aktuelně přítomná a nyní léčená neplodnost ženy (ano / ne)

0, 1

 

 

cy_datum_zahaj

a

10

1

Datum zahájení cyklu

formát D

 

 

cy_cil

a

-5

1

Zamýšlený cíl cyklu dle číselníku CilCyklu

[CilCyklu] #

 

 

cil_cy_jina_poznamka

a

-255

?

Poznámka k Zamýšlený cíl cyklu

znakový řetězec

 

 

zamysl_pocet_emb_pro_et

a

-8

?

Zamýšlený počet embryí pro ET

celé číslo

 

 

stimul_ovar_nebo_endom

a

-5

?

Stimulace ovarií dle číselníku StimulaceOvariiEndometriaKet

[StimulaceOvariiEndometriaKet] #

 

 

icsi_zamysleno

a

-5

?

Je zamýšleno ICSI dle číselníku ZamyslenoICSI

[ZamyslenoICSI] #

 

 

cy_co_skut_provedeno

a

-5

?

Skutečně v cyklu provedeno dle číselníku SkutecneVCykluProvedeno

[SkutecneVCykluProvedeno] #

 

 

ohss_tretiho_stup

a

1

1

Byl OHSS III. st? (ano / ne)

0, 1

 

 

krvac_po_odb_oo

a

1

1

Bylo závažné krvácení po odběru oocytů? (ano / ne)

0, 1

 

 

infek_po_odb_oo

a

1

1

Byla infekce po odběru oocytů? (ano / ne)

0, 1

 

 

zamysl_pgt

a

-5

1

Je zamýšleno PGT dle číselníku ZamyslenoPGTesting

[ZamyslenoPGTesting] #

 

 

cy_co_skut_provedeno_pozn

a

-100

?

Skutečný cíl cyklu - poznámka

znakový řetězec

 

 

cy_hradi

a

-3

1

Kdo hradí cyklus dle číselníku ZdravotniPojistovna

[ZdravotniPojistovna] #

 

 

vykaz_cy_zp_datum

a

10

?

Datum vykázání cyklu zdrav. Poj

formát D

 

 

ukonceni_cy_datum

a

10

?

Datum ukončení cyklu

formát D

 

 

odber_oo_datum

a

10

?

Datum odběru oocytů z ovarií

formát D

 

 

odber_oo_pocet

a

-2

?

Počet nalezených oocytů

celé číslo od 0 od 99

 

 

zmrazenych_oo_pocet

a

-8

?

Zmrazeno oocytů pro tuto ženu

celé číslo

 

 

darovala_cerstvych_oo_pocet

a

-8

?

Darovala čerstvých oocytů

celé číslo

 

 

darovala_ke_zmraz_pocet

a

-8

?

Darovala ke zmrazení počet oocytů

celé číslo

 

 

vlast_oo_emb_rozmraz_pocet

a

-8

?

Počet rozmražených vlastních oocytů či embryí

celé číslo

 

 

prijate_oo_od_dar_pocet

a

-8

?

Počet cizích přijatých oocytů čerstvých

celé číslo

 

 

prijata_oo_emb_od_dar_pocet

a

-8

?

Počet cizích přijatých oocytů či embryí rozmražených z kryokontejneru

celé číslo

 

 

oploz_datum

a

10

?

Datum oplození oocytů

formát D

 

 

oplozovano_oo_ivf

a

-8

?

Počet oplozovaných IVF

celé číslo

 

 

oplozovano_oo_icsi

a

-8

?

Počet oplozovaných ICSI

celé číslo

 

 

dipl_zygot_pocet

a

-8

?

Počet diplodiních zygot

celé číslo

 

 

pgt_provedeno

a

1

?

Bylo provedeno PGT (ano / ne)

0, 1

 

 

pgt_pocet_emb_ci_oo

a

-8

?

Počet emb./ oo bioptovaných pro PGT

celé číslo

 

 

pgt_cil

a

-5

?

Cíl PGT dle číselníku CilPGT

znakový řetězec

 

 

pgt_jak_ziskan_mat

a

-5

?

Způsob získání DNA či šířeji genetického materiálu (buněk emb, pol tělíska) k analýze dle číselníku ZpusobZiskaniDNA

[ZpusobZiskaniDNA] #

 

 

pgt_analyza

a

-5

?

Metoda analyzy získané DNA dle číselníku MetodaAnalyzyDNA

[MetodaAnalyzyDNA] #

 

 

pgt_pocet_oo_ci_emb_s_vysl

a

-8

?

Počet všech emb. s použitelným výsledkem analyzy PGT

celé číslo

 

 

pgt_pocet_bpm

a

-8

?

Počet PGT emb. vhodných k ET

celé číslo

 

 

zmrazeno_bez_pgd

a

-8

?

Počet zmrazených emb (zygot) bez PGT

celé číslo

 

 

zmrazeno_s_pgd

a

-8

?

Počet zmrazených emb (zygot) s PGT

celé číslo

 

 

et_datum

a

10

?

Datum embryotransferu

formát D

 

 

et_pocet

a

-8

?

Počet tranferovaných embryí

celé číslo

 

 

et_pocet_pgt_emb

a

-8

?

Počet emb testovaných PGT

celé číslo

 

 

et_emb_stari

a

-8

?

Počet dnů vývoje transferovaných embryí

celé číslo

 

 

uz_datum

a

10

?

Datum UZ prokazujícího graviditu

formát D

 

 

uz_gest_sac_pocet

a

-8

?

Počet plod. vajec

celé číslo

 

 

plodu_s_akci_pocet

a

-8

?

Počet plodů s akcí srdeční

celé číslo

 

 

mimodel_pocet

a

-8

?

Počet mimoděl. úhnízděných plod. vajec

celé číslo

 

 

grav_klinicka_zda_vznikla

a

-5

?

Byla dosažena klin. gravidita dle číselníku BylaDosazenaGravidita

[BylaDosazenaGravidita] #

 

 

artef_redukce_datum

a

10

?

Indikovaná redukce mnohočet těh. provedena dne

formát D

 

 

artef_redukce_o_kolik

a

-8

?

Redukováno o kolik plodů

celé číslo

 

 

grav_vysledek

a

-5

?

Výsledek gravidity dle číselníku VysledekGravidity

[VysledekGravidity] #

 

 

grav_datum_ukonc

a

10

?

Datum ukončení gravidity

formát D

 

 

grav_pocet_poroz_plodu

a

1

?

Počet porozených plodů

celé číslo od 0 do 5

 

 

ukonceno_sklad_emb

a

10

?

Datum ukončení skladování embryí (oocytů)

formát D

 

 

darovano_emb_pocet

a

-8

?

Počet darovaných původně svých skladovaných embryí (oocytů)

celé číslo

 

 

ukonceno_sklad_emb_bez_darovani

a

-8

?

Počet ukonč. skladování (emb, oo) jinak než darováním

celé číslo

 

 

metoda_zisk_sp1

a

-5

?

Metoda získanií spermií 1 dle číselníku MetodaZiskaniSpermii

[MetodaZiskaniSpermii] #

 

 

metoda_zisk_sp2

a

-5

?

Metoda získanií spermií 2 dle číselníku MetodaZiskaniSpermii

[MetodaZiskaniSpermii] #

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrar: označuje národní registr asistované reprodukce