*nrki:nrkiKomplikace - komplikace výkonu

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

-2

1

Typ komplikace dle číselníku TypKomplikaceVykonu

[TypKomplikaceVykonu] #

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrki: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrki: označuje národní registr kardiovaskulárních intervencí