*nrvv:nrvvr

 

{distribuováno od verze 4.13.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kdo

a

1

1

Kdo dle číselníku VrozenaVadaVRodine

[VrozenaVadaVRodine] #

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrvv: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrvv: označuje národní registr vrozených vad