*nrvv:vlek - lék v těhotenství (vyplňuje se právě jeden z atributů typ, kod nebo atc)

 

{distribuováno od verze 4.13.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

?

Typ léku v těhotenství dle číselníku TypLekuVTehotenstvi

[TypLekuVTehotenstvi] #

 

 

kod

a

-7

?

Kód léku v těhotenství dle číselníku Leky

[Leky] #

 

 

atc

a

-7

?

ATC skupina léku v těhotenství dle číselníku Leky

[Leky] #

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrvv: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrvv: označuje národní registr vrozených vad