Obsah číselníku typů analytických vzorků

N Náhodný vzorek moči
S Sbíraná moč