Obsah číselníku lokálních gescí

B Společnost klinické biochemie
H Česká hematologická společnost
T Společnost pro transfuzní lékařství
I Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
S "Serologické položky" - společná gesce "I" a "M"
M Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
N Společnost nukleární medicíny
Z Česká společnost zdravotnické informatiky a věd. info.
O "Toxikologie"
A "Bakteriologie"
V "Virologie"
Y "Mykologie"
P "Parazitologie"
X "Radiodiagnostika"
G "Genetika"
C "Cytologie"
K "Klinické obory"
Q "Patologie"
R Správce regionálního číselníku