Obsah číselníku LOTDV

B Běžnou cestou (donáška, svoz)
R Potrubní poštou
P Pacientem
L Realizace odběru v laboratoři
O Realizace odběru pracovníkem laboratoře na oddělení
N Vzorky se v této situaci nedodávají