Obsah číselníku LOTOZ

T Volným textem (implicitně)
N Číslem
B Čárovým kódem
E Čipem (elektronicky)