Obsah číselníku LOZDG

N Grafy k nálezům nedodávat
Z Grafy k nálezům dodávat základního typu
B Grafy dodávat běžným způsobem dle dohody