Obsah číselníku LOZTS

B Běžně - dle interní dohody
R Pouze referenční meze (pokud mají význam) - formát NČLP
S Osmibodové škály (pokud mají význam), jinak jen RM