Obsah číselníku LVSVN

R Rozpracováno (výsledek není dosud kompletní)
N Neautorizovaný předběžný výsledek
A Autorizovaný (plnohodnotný) výsledek
D Autorizovaný výsledek s drobnou kolizí
Z Autorizovaný výsledek se zásadní kolizí
K Autorizovaný výsledek s kolizí blíže nerozlišenou
P Zařazeno do "přepisu" - bude zpracováno později
E Nebude zpracováno (důvod uveden v "kolizi")