Obsah číselníku způsobů získání mikrobiologických mat.

VYTER Výtěr
STER Stěr
PUNKCE Punkce
ODSATI Odsátí
LAVAZ Laváž
PSB PSB (protected speciment brush)
SESKRAB Seškrab
BIOPSIE Biopsie
EXCIZE Excize
PUNSUPRASuprapubická punkce
CEVKOVANCévkování
STRPROUDStřední proud
ASPTRACHTranstracheální aspirace
NATERPODNátěr na podložní sklo
EXPEKTORExpektorace