SOUH souhrnná
OSOB osobní
RODN rodinná
PRAC pracovní
SOCI sociální
FARM farmakologická
TOXI toxikologická
RIZI riziková
PREV preventivní prohlídky
SPKL speciální klinické obory (bez rozlišení)
SPKL.CHIchirurgická
SPKL.INTinterní
SPKL.NEUneurologická
SPKL.GYNgynekologická
SPKL.ONKonkologická
SPKL.PSYpsychiatrická
JINE jiné (blíže neurčeno)