Alkalická fosfatáza (semikvantitativně)

ALP (semikvantitativně)NEUT_ALP (semikvantitativně)

ALP (semikvantitativně) (Neutrofily; arb. katal. akt. [-] *)
ALP (semikvantitativně) (Neutrofily; arb. katal. akt. [-] mikroskop. (světlo))


ALP (semikvantitativně) (Neutrofily; arb. katal. akt. [-] *)

Systém: Neutrofily
Komponenta: ALP (semikvantitativně)
Druh veličiny: Arbitrární katalytická aktivita
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09137
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
Položka definována bez jednotky. Hodnotí se intenzita enzymové reakce v buňkách při vizuálním mikroskopickém hodnocení v rozsahu od 0 do 4, výsledná hodnota skóre je aritmetickým průměrem hodnocení 100 buněk.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,2 0,9 1,8 2 3 4 -

Viz též:
Neutrofily
*
Arbitrární katalytická aktivitaALP (semikvantitativně) (Neutrofily; arb. katal. akt. [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Neutrofily
Komponenta: ALP (semikvantitativně)
Druh veličiny: Arbitrární katalytická aktivita
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09138
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
Položka definována bez jednotky. Hodnotí se intenzita enzymové reakce v buňkách při vizuálním mikroskopickém hodnocení v rozsahu od 0 do 4, výsledná hodnota skóre je aritmetickým průměrem hodnocení 100 buněk.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,2 0,9 1,8 2 3 4 -

Viz též:
Neutrofily
Arbitrární katalytická aktivita