Glukóza semikvantitativně

Glukóza semikvant.U_Glukóza semikvant.

Glukóza semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Glukóza semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)


Glukóza semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Glukóza semikvant.
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03363
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Sacharidy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se provádí v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení se provádí v nativní moči.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Glukóza semikvant.
U
*
Arbitrární koncentraceGlukóza semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

Systém: U
Komponenta: Glukóza semikvant.
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Testační proužek
Klíč: 03364
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Sacharidy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se provádí v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení se provádí v nativní moči.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Glukóza semikvant.
U
Arbitrární koncentrace