Ketony (aceton a acetoacetát)

KetonyU_Ketony

Ketony (U; látková konc. [mmol/l] *)
Ketony (U; látková konc. [mmol/l] test. proužek)


Ketony (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Ketony
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 12308
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci stanovení ketokyselin a redukujících látek v moči.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení se provádí v nativní moči
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceKetony (U; látková konc. [mmol/l] test. proužek)

Systém: U
Komponenta: Ketony
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Testační proužek
Klíč: 12309
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Položka je určena pro sdělování koncentrace s vysokou hodnotou nejistoty stanovení pomocí testačních proužků v rámci chemického vyšetření moče.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Látková koncentrace