Leukocytární inhibiční faktor (migrace, agaróza)

LIF (agaróza)LKC_LIF (agaróza)

LIF (agaróza) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] *)
LIF (agaróza) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] test inhib. migrace lkc.)


LIF (agaróza) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] *)

Systém: Leukocyty
Komponenta: LIF (agaróza)
Druh veličiny: Arbitrární numerická koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 08009
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 10
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
*
Arbitrární numerická koncentraceLIF (agaróza) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] test inhib. migrace lkc.)

Systém: Leukocyty
Komponenta: LIF (agaróza)
Druh veličiny: Arbitrární numerická koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Test inhibice migrace leukocytů
Klíč: 04830
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 10
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Arbitrární numerická koncentrace