N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza/kreatinin

NAG/kreatininU_NAG/kreatinin

NAG/kreatinin (U; kat. akt./látk.množ. [µkat/mmol] výpočet)


NAG/kreatinin (U; kat. akt./látk.množ. [µkat/mmol] výpočet)

Systém: U
Komponenta: NAG/kreatinin
Druh veličiny: Poměr katal. akt./látk. množ.
Jednotka: µkat/mmol
Procedura: Výpočet
Klíč: 12275
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Poměr N-acetyl-beta-D-glukózaminidázy ke kreatininu se stanovuje v moči a využívá se například pro časnou diagnostiku renální tubulopatie při otravě těžkými kovy, intoxikaci léky, u diabetes mellitus, rejekce ledviny a podobně.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <0,004 µkat/mmol

Viz též:
U_NAG/kreatinin
NAG/kreatinin
U
Výpočet
Poměr katal. akt./látk. množ.