Exkrece H+

Exkrece H+U_Exkrece H+

Exkrece H+ (U; látková konc. [µmol/l] *) Neaktuální
Exkrece H+ (U; látková konc. [µmol/l] titrace-potenciometrická) Neaktuální


Exkrece H+ (U; látková konc. [µmol/l] *) Neaktuální

Systém: U
Komponenta: Exkrece H+
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02760
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: -200 - -100 - 300 - 3000
MTV: X, UA
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Používá se v rámci acidifikačních testů, interpretace a odběrové schéma závisí na provedení

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceExkrece H+ (U; látková konc. [µmol/l] titrace-potenciometrická) Neaktuální

Systém: U
Komponenta: Exkrece H+
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Titrace-potenciometrická
Klíč: 02761
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: -200 - -100 - 300 - 3000
MTV: X, UA
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Používá se v rámci acidifikačních testů, interpretace a odběrové schéma závisí na provedení

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Titrace-potenciometrická
Látková koncentrace