Renální profil

Renální profilREQ_Renální profil

Renální profil (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Renální profil (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Systém: Žádost
Komponenta: Renální profil
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Skupinové ordinování
Klíč: 20668
Gesce: informatika
Vznik: Objednávka skupinová formalizovaná
Typ položky: P
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: prázdná položka
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Název komponenty: Renal function test. Zahrnuje nejvíce: Na, K, Cl, urea, kreatinin, osmolalita.
Určeno především pro požadavkové listy a do Laboratorních příruček.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žádost
Typ