Trypsinogen

TrypsinogenDBS_Trypsinogen

Trypsinogen (Krev (suchá kapka); hmot. konc. [µg/l] *)
Trypsinogen (Krev (suchá kapka); hmot. konc. [µg/l] IA)


Trypsinogen (Krev (suchá kapka); hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: Krev (suchá kapka)
Komponenta: Trypsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17732
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 60 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
Hmotnostní koncentraceTrypsinogen (Krev (suchá kapka); hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: Krev (suchá kapka)
Komponenta: Trypsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17733
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 60 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
IA
Hmotnostní koncentrace