Výpočtové vztahy

NEKOMPL Nekompletní vstupní údaje
NEKOR Nekorektní vstupní údaje