Cytologie - gynekologie

C0 Nelze diagnostikovat
C1 Dlaždicové a žlazové buňky: NORMÁLNÍ NÁLEZ
C10 Žlazové buňky: Adenokarcinom in situ
C11 Žlazové buňky: Adenokarcinom invazivní
C12 Ostatní maligní nádory
C2 Dlaždicové buňky: ASC-US
C3 Dlaždicové buňky: ASC-H
C4 Dlaždicové buňky: LG-SIL (včetně HPV)
C5 Dlaždicové buňky: HG-SIL
C6 Dlaždicové buňky: HG-SIL nelze vyloučit invazi
C7 Dlaždicové buňky: Dlaždicobuněčný karcionom
C8 Žlazové buňky: AGC-NOS
C9 Žlazové buňky: AGC-NEO
C99 Jiné