Funkční testy sekrece a eliminace - hodnocení

ACHLOR Achlorhydrie
ELIFYZ Eliminace fyziologická
ELINIZ Eliminace nízká
ELISNI Eliminace snížena
ELIVYS Eliminace vysoká
ELIZVY Eliminace zvýšena
FALHOD Hodnota testu pravděpodobně ovlivněna dalšími faktory
SEKFYZ Sekrece fyziologická
SEKNIZ Sekrece nízká
SEKSNI Sekrece snížena
SEKVYS Sekrece vysoká
SEKZVY Sekrece zvýšena