Stav materiálu - hemolýza

HEM0 Bez významnější hemolýzy
HEM1 Materiál slabě hemolytický
HEM2 Materiál hemolytický
HEM3 Materiál silně hemolytický