Stupeň epidemiologické závažnosti

0_ nevýznamný
1_ suspektní
2_ významný