Tanner-prsní žláza

M1 Preadolescentní mamma puerilis, jen elevace bradavky
M2 Stadium poupěte - elevace prsu a bradavky nad reliéf
M3 Zětšování a elevace prsu a areoly, obrysy neodděleny
M4 Areola a bradavka vystupují nad úrovní prsu
M5 Zralé stadium