Stav materiálu - moč a amniová tekutina všeobecně

ABNVZHL Abnormální vzhled
ATYPZBARAtypické zbarvení moče
HEMATUR Moč kontaminována krví
HYPOOSM Nízká osmolalita a/nebo nízká specifická hmotnost moče
CHYBSBERChybný sběr moče
CHYLURIEChylurie
K. KRVI Plodová voda kontaminována krví
ZAKAL Moč je zakalená