Stav materiálu - všeobecné texty

ABNNIZ Abnormálně nízký výsledek
ABNVYS Abnormálně vysoký výsledek
ATYPSED Materiál s atypickým sedimentem
ATYPZBM Atypické zbarvení materiálu
CIZIMAT Přítomen cizorodý materiál
DODAME Vyšetření bylo evidováno, výsledek bude dodán
CHYBODB Chybný odběr
KONTAMINKontaminováno
KONTBAKTKontaminováno bakteriemi
KONTKRVIKontaminováno krví
KONTKVASKontaminováno kvasinkami
KONTZAL Kontaminováno žaludečním obsahem
KONTZLUCKontaminováno žlučí
MALOMAT Málo materiálu
NEDODANOMateriál nebyl dodán
NEIDENT Materiál nelze identifikovat (vazba materiál - pacient)
NEINDIK Předchozí výsledky vylučují požadované vyšetření
NELZE Nelze vyšetřit
NELZEODBNelze odebrat
NELZEVYPNelze vypočítat
NEMERIMELaboratoř toto vyšetření neprovádí
NEPROVSPNeprovedeno, objednejte - speciální podmínky testu
NESPREA Nespecifická reakce
NESTABMENevhodné stabilizační médium
ODESLANOMateriál odeslán ke zpracování
OPAKUJTEOpakujte odběr na toto vyšetření
POZDEDODNevhodně dlouhý transport před zpracováním
PREDANO Materiál předán ke zpracování
ROZBITO Rozbito (během transportu nebo zpracování)
STEKUT Materiál s možnou příměsí tekutiny
STKANI Materiál s příměsí tkáně
TCNELZE V současné době nelze vyšetření provést
TECHZAV Technická závada během zpracování
ZAKALM Materiál zakalen
ZNEHODNOZnehodnoceno (během transportu)