Aspartátaminotransferáza z plazmy

AST cytosolová
AST mitochondriální
Poznámky-jiné