Hemoglobin arteriální krve

Deoxyhemoglobin
Hemoglobin redukovaný -> Deoxyhemoglobin
Oxyhemoglobin
Poznámky-jiné
Redukovaný hemoglobin -> Deoxyhemoglobin
Saturace hemoglobinu kyslíkem -> Oxyhemoglobin