IS - nelaboratorní obory - RDO

ANGIO vyšetření
CT vyšetření
MAMO vyšetření
MR vyšetření
NEKROPSIE
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo
RTG nález
RTG vyšetření
SONO vyšetření