Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)

Čas sběru
Čas sběru v minutách
Čas sběru v sekundách
Diuréza -> Objem
Hustota (sdělovaná)
Objem
Poznámky-jiné
Specifická hmotnost sdělovaná -> Hustota (sdělovaná)
Stav materiálu
Stav materiálu 1 Obsoletní
Stav materiálu 2 Obsoletní
Stav materiálu 3 Obsoletní
Stav materiálu 4 Obsoletní
Typ odběru