Příklady souborů v DS 3.21.02 XML

Příklady souborů v DS 3.21.02 XML


Soubor s požadavky dvou pacientů, varianta bloků LOP mimo bloky LOI tkk10089.xml
Potvrzení přijetí souboru tlbn0191.xml
Nastavení potvrzování přijetí souborů tlbn0212.xml
Soubor s daty z Laboratorní příručky tlb00288.xml
Soubor se zaslaným laboratorním číselníkem tlb00289.xml
Soubor s výsledky hodnocení EHK tlb00296.xml
Soubor s požadavky dvou pacientů, varianta bloků LOP vně bloků LOI tkk10090.xml
Soubor s požadavky jednoho pacienta, varianta bloků LOP mimo bloky LOI tkk11115.xml
Soubor s požadavky jednoho pacienta, varianta bloků LOP vně bloků LOI tkk11116.xml
Soubor s požadavky sedmi pacientů tkk10184.xml
Soubor s požadavkem a uvedením informací pro komunikaci tkk11117.xml
Soubor s požadavky jednoho pacienta, který byl zaslán IS praktického lékaře tpp00003.xml
Soubor s nelaboratorním požadavkem jednoho pacienta tkk11131.xml
Soubor s požadavky jednoho pacienta. Chyba v elementu is - chybí povinný element as tkk11046.xml
Odpověď LIS na chybný soubor tlbn0211.xml
Opakované zaslání informací z NIS tkk11237.xml
Soubor s výsledky zaslaný LIS, jen strukturovaně, všechny hodnoty zaslány najednou tlb10101.xml
Soubor s výsledky zaslaný LIS, jen formát tiskové sestavy, všechny hodnoty zaslány najednou tlb10102.xml
Soubor s výsledky zaslaný LIS, strukturovaně i s tiskovou sestavou, všechny hodnoty zaslány najednou tlb10103.xml
Soubor s výsledky zaslaný LIS, jen formát "inverzní" tiskové sestavy, všechny hodnoty zaslány najednou tlb10104.xml
Soubor s výsledky zaslaný LIS, jen strukturovaně, všechny hodnoty zaslány najednou, soubor obsahuje NČLP názvy tlb10107.xml
Soubor s extrémním výsledkem cholesterolu, soubor obsahuje NČLP názvy, škálu, hodnocení tlb11125.xml
Soubor s výsledky zaslaný LIS, jen strukturovaně, soubor obsahuje NČLP názvy a přepočet na lokální jednotky tlb11133.xml
Soubor s extrémním výsledkem stanovení zaslaný LIS tlb11125.xml
Soubor s výsledky zaslaný LIS, jen strukturovaně, soubor obsahuje NČLP názvy a nejistotu typu 1 i 2 tlb11126.xml
Soubor s výsledky pěti pacientů, jen formát tiskové sestavy tlb10212.xml
Soubor s výsledky dvou pacientů, jen strukturovaně, všechny hodnoty zaslány najednou tlb10150.xml
Výsledky jednoho pacienta, jen strukturovaně, hodnoty zaslány ve dvou souborech tlb10151.xml , tlb10167.xml
Výsledky jednoho pacienta, strukturovaně i s tiskovou sestavou, hodnoty zaslány ve dvou souborech tlb10105.xml , tlb10106.xml
Výsledky jednoho pacienta, strukturovaně pomocí MTV tlb10154.xml
Výsledky jednoho pacienta, strukturovaně pomocí MTV, s uvedenými NČLP údaji tlb11123.xml
Výsledky jednoho pacienta, volným textem, s uvedenými NČLP údaji tlb11129.xml
Požadavek jednoho pacienta na mikrobiologické laboratoře tpp00015.xml
Výsledky jednoho pacienta z mikrobiologické laboratoře tml00001.xml
Výsledky jednoho pacienta s interpretačním blokem pro lipidový metabolismus tlb10155.xml
Interpretační blok pro lipidový metabolismus, bez výsledků tlb11122.xml
Výsledky jednoho pacienta s interpretačním blokem pro hladinu Digoxinu tlb10387.xml
Výsledky jednoho pacienta s interpretačním blokem pro krevní diferenciál tlb10408.xml
Příklady souborů se zprávami (vlastní obsah zprávy není reálný):
Zpráva s html-textem tkkZ0164.xml
Zpráva s prostým textem tkkZ0166.xml
Zpráva s obrazovou přílohou v souborech a rtf-textem tkkZ0167.xml
Zpráva s rtf-textem tkkZ0169.xml
Zpráva se souborovou přílohou tkkZ0170.xml
Zpráva se souborovou přílohou s odkazem na web tnn11127.xml
Soubor vytvořený NIS s více pacienty s různými datovými bloky tnn00001.xml
Soubor s údaji o plátci (platební vztah) a fakturaci za péči tkk11112.xml
Soubor s příkladem kontaktní adresy a adres spojení tkk11113.xml
Soubor s údaji o podávaných lécích tkk11114.xml
Soubor s diagnózami tkk11118.xml
Soubor s údaji o očkovací látce tkk11119.xml
Soubor s údaji o pracovní neschopnosti tkk11120.xml
Soubor s příkladem předání urgentních informací o pacientovi tkk11121.xml
Soubor se seznamem vyúčtovaných výkonů tlb11111.xml
Soubor s anamnézou tkk11132.xml
Léky vydávané lékárnou tjls0010.xml

Soubor s potvrzením příjmu vzorků tří pacientů, příjem bez kolizí tlb30004.xml
Soubor s potvrzením příjetí souborů s požadavky do laboratoře, vše přijato bez kolizí tlbc0004.xml
Soubor s kolizemi příjmu vzorků pěti pacientů tlb30085.xml
Soubor s kolizemi příjmu vzorků dvou pacientů tlb30088.xml

Soubor s požadavky do laboratoře, diagnoza nově v elementu dgz přímo v elementu lo tkk30184.xml

Soubor s požadavkem funkčního testu OGTT - odběr v 0 minut tkk30195.xml
Soubor s požadavkem funkčního testu OGTT - odběr v 60 minut tkk30253.xml
Soubor s požadavkem funkčního testu OGTT - odběr v 120 minut tkk30299.xml

Soubor s výsledkem funkčního testu OGTT - odběr v 0 minut tlb30110.xml
Soubor s výsledkem funkčního testu OGTT - odběr v 60 minut tlb30111.xml
Soubor s výsledkem funkčního testu OGTT - odběr v 120 minut tlb30112.xml
Soubor s výsledkem funkčního testu OGTT - všechny odběry tlb30161.xml

Příklad hlášení pracovní neschopnosti (ČSSZ)

Hlášení pracovní neschopnosti hpn.xml

Příklady výkazů a hlášení NZIS

Hlášení hospitalizace (NZIS 002 5) nrhosp.xml