*chyba_pd – popis chyby v přijatém souboru

Hlášení příjemce s lokalizací a popisem chyby.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

název chyby

kod

a

-3

1

kód chyby

pokyny:

viz kod - pokyny

lokalizace

a

-64

?

specifikace, případně lokalizace chyby v souboru

poznámky:

viz lokalizace - poznámky

osetreni

a

1

?

ošetření chyby

“O, I “

viz seznam hodnot

pokyny:

stav (způsob) zpracování chyby v IS příjemce (jak byla kolize řešena)

popis

a

-255

?

popis chyby

volný text

pokyny:

popis chyby vytvářený přímo informatikem příjemce

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), předává se v atributu "lokalizace" číslo formuláře (cfrm z bloku hpn), v atributu "popis" název chybného elementu či atributu, popis chyby, ...

 

kod

pokyny:

Informace o příjemcem objevené chybě v zaslaném souboru. Sdělení zasílá příjemce původnímu odesílateli.

Chyba je blíže specifikována a lokalizována. Není předpokládáno její automatické opravování.

 

Číselník chyb je rozdělen do kategorií (s předpokladem doplňování).

Atribut popis obsahuje informace odpovídající kategorii viz poz.2.

Např. pro kategorii:

I.  - není uvedeno

II.  - číslo řádku, případně i znaku na řádku,

III. - identifikátor elementu, atributu,

IV. - označení případu v LIS, NIS apod.

Chybami komunikace se zabývá komunikační vrstva (FTP,http , apod) - tyto chyby se zde neřeší, nejsou tedy v číselníku.

 

I. - chyby nerozlišené

000

Chyba nerozlišená, popis v textu

 

II. - chyby struktury a obsahu XML dokumentu

X01

Dokument není ”well formed XML” - nepárové značky aj.

X02

Chybí povinná položka.

X03

Neznámý atribut.

X04

Neznámý element.

X05

Nedovolené opakované použití.

X99

Jiná/nerozpoznaná

 

III. - chyby obsahu a vazeb údajů DS

D01

Nevhodná délka (příliš dlouhé).

D02

Neodpovídá povolenému výčtu hodnot.

D03

Hodnota mimo přípustný rozsah.

D04

Neodpovídá číselníku internímu nebo externímu = chybný kód z číselníku.

D99

Jiná/nerozpoznaná

 

IV. chyby obsahu (a vazeb) na úrovni aplikace

A01

Chybný/neznámý identifikátor

A99

Ostatní

 

Číselník bude postupně doplňován (dle praxe).

 

Je součástí volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.

 

lokalizace

poznámky:

Lokalizace chyby - určení místa, kde byla chyba objevena (v některých situacích může být jen orientační).

Atribut popis obsahuje informace odpovídající kategorii viz kod - pokyny

 

Např. pro kategorii:

I.   lokalizace není uvedena

II.  bude číslo řádku, případně i znaku na řádku,

III. bude identifikátor elementu, atributu,

IV. bude označení případu v LIS, NIS apod.

 

osetreni

seznam hodnot:

O = odmítnuto (nezpracováno)

I = ignorováno (zpracováno i s chybou)