*vrd - vyšetření laboratorní pro sdělení datumu

Sdělení datumu, kdy bude dodán plnohodnotný výsledek. Fakultativní zástupný blok.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:

1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

2. viz nazvy - pokyny

dat_dv

e

1

datum dodání výsledku

formát D

pokyny:

viz dat_dv - pokyny

vrdAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vrd

pokyny k celému bloku:

1. Datum dodání výsledku může být zobrazováno v nálezové sestavě jako tzv. ”náhradní výsledek”, pokud plnohodnotný výsledek nebyl ještě dodán a je potřeba sdělit, kdy bude stanoven. Práce s touto formou sdělení musí být předem sjednána prostřednictvím dohody mezi odesílatelem a příjemce a bude deklarována za pomoci bloku prot_kom.

 

nazvy

pokyny:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom .

 

dat_dv

pokyny:

Datum se vysadí do sloupce nálezu. Může být patřičně označeno, že se jedná o datum předpokládaného dodání plnohodnotného výsledku.