*ptext - vlastní prostý text

Blok pro textové zprávy prosté.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

prostý text

xml:space

a

?

fixování konců řádků a mezer

preserve

pokyny:

doporučeno uvádět!

viz xml:space - pokyny

poznámky:

viz xml:space - poznámky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

xml:space

pokyny:

Možné hodnoty jsou "default" a "preserve"

 

Korektní přenos mezer a konců řádků (tzv. white space, - tedy znaků 0x0D, 0x0A, 0x20) je zajištěn parametrem

elementu xml:space = ”preserve”. Jinak může dojít při zpracování XML procesorem k jejich redukci, což ovšem nemusí vždy vadit.

 

Viz: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006#sec-white-space  kap 2.10

 

 

Příklad:

<ptext xml:space=”preserve”>

 první řádek

 druhý řádek

 apod.

</ptext>

 

poznámky:

Je součástí volajícího datového bloku.