Označení číselníku v DS

LMSZMMN

Název číselníku v DS

Stav zpracování mikrobiologického materiálu.

Název souboru v DS

lmszmmn.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Stav zpracování mikrobiologického materiálu.

Využívá se v DS

vrk

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LMSZMMN

Obsah číselníku

obsah číselníku LMSZMMN

Poznámka

 

Popis: