Označení číselníku v DS

LVVISA

Název číselníku v DS

Volba interpretační škály - atribut.

Název souboru v DS

lvvisa.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Volba interpretační škály - atribut.

Využívá se v DS

skala

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LVVISA

Obsah číselníku

obsah číselníku LVVISA

Poznámka

 

Popis: