Číselník jednotek [NCLPJEDN]

 

KLIC                 Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                    Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

 

N20                  Název do nálezů (char 20) - jednotka

Poznámka: slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

PORADI            Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu (zatím není využíváno)

N20L                Název - lokální (char 20) - jednotka

Poznámka: slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů

AN20                Anglický Název (char 20)

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date)

 

Poznámka:

faktická délka řetězce položky N20L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS)